Byggarbete

Nyproduktion av bostadshus, ROT arbeten som tex utbyggnader, kök, badrumsrenoveringar och mycket mer.

Erfaren ROT-partner för ditt byggprojekt

Vi på CSEAB har en mycket god erfarenhet av att utföra ROT-arbete. Vår erfarenhet av den här typen av jobb sträcker sig över flera år. Vi har specialiserat oss på olika byggprojekt, inklusive om- och tillbyggnad av hus, köksrenoveringar, badrumsrenoveringar och andra arbeten som är godkända för rot-avdrag. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med till exempel badrumsrenovering i Nykvarn.

På den här sidan kommer vi att förklara rot-arbetets innebörd, vilka kriterier som gäller för att dra nytta av rot-avdraget, och hur vi som erfaren partner kan hjälpa dig genom hela processen.

Rot - Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

 

Rot står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Detta är en skatteförmån som gör det möjligt för dig som äger ett småhus att få en del av arbetskostnaden täckt när du anlitar en kvalificerad hantverkare för att förbättra ditt hem. Rot-arbetet omfattar olika typer av projekt, inklusive utbyggnader, renoveringar och förbättringar av befintliga strukturer.

Krav för att dra fördel av rot-avdraget

För att kunna dra nytta av Rot-avdraget måste du uppfylla vissa kriterier. Du måste vara minst 18 år vid beskattningsårets slut och vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst. Vidare måste du:

 

  • Betalat för det utförda arbetet under samma år för att avdraget ska kunna tas med i din deklaration året efter.

  • Ha Rot-avdrag kvar att utnyttja.

  • Betalat tillräckligt med skatt.

 

Du måste också äga och bo i bostaden under den tid då arbetet utförs. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Om du har dubbel bosättning, räknas båda ställena som bostäder.

Krav på oss som byggföretag

Hantverkaren som du anlitar för Rot-arbetet måste vara registrerad för F-skatt precis som vi på CSEAB är.

Så fungerar rot-avdraget

Rot-avdraget är en process som involverar avdrag på arbetskostnaden på din faktura från hantverkaren. Efter att du har betalat fakturan, begär hantverkaren en utbetalning från Skatteverket. Om utbetalningen godkänns, kommer beloppet att förifyllas i din inkomstdeklaration. Det är viktigt att notera att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna dra nytta av Rot-avdraget.

Avdragets storlek

Rot- och rutavdrag kan kombineras och får tillsammans uppgå till maximalt 50 000 kronor per person och år. För dig som är under 65 år gäller ett maximalt rutavdrag på 25 000 kronor per person och år. Rutavdraget för personer över 65 år är också på 50 000 kronor per person och år.

Vår erfarenhet av rot-avdraget

Med flera års erfarenhet inom Rot-arbete och en engagerad arbetsstyrka är vi redo att ta hand om ditt byggprojekt. Oavsett om du planerar en tillbyggnad, en köksrenovering eller ett badrumsprojekt, har vårt företag den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att leverera resultat av hög kvalitet. Vi har även erfarenhet av att samarbeta med våra kunder för att optimera rot-avdraget och säkerställa att projektet genomförs smidigt och enligt dina behov.

 

Vårt mål är att vara din pålitliga partner för Rot-arbete och hjälpa dig att förverkliga dina byggdrömmar samtidigt som du drar nytta av skatteförmånerna som rot-avdraget erbjuder. Om du har frågor eller planerar ett Rot-projekt, tveka inte att kontakta oss. 

 

Vi ser fram emot att vara din partner för ditt nästa byggprojekt och att göra det till en smidig och förmånlig erfarenhet för dig.

Våra tjänster

Markarbeten – Grunder, dräneringar, VA-arbeten, grov/finplaneringar, mur och stensättningar m.m

Bergarbeten – Borrning och spräckning av berg

Byggarbeten – Nyproduktion med lösvirke eller prefab, köksrenoveringar, tillbyggnader, altaner m.m

Badrumsrenovering – Rivningsarbete, tätskikt och plattsättning

Sanering – Mögel och asbestsanering

Kontakter inom alla branscher som tex konstruktörer, kvalitetsansvariga, sprängning av berg m.m.

Större leverantörer som vi bland annat samarbetar med är poolbyggnationer åt poolstore, generalentreprenad nyproduktion åt A-hus, certifierade av isodrän för dräneringsarbeten, Proffs på avlopp med installatör av enskilda avlopp åt 4evergreen och behörighet för tätskikt i våtrum med BKR.

husbygge
anläggning av trappa

Därför ska ni anlita oss

10 års erfarenhet av bygg och renovering.

  • Resan startade med enskilt bolag och köpte så småningom in en egen grävmaskin.

  • Idag bedrivs företaget med familjär stolthet i form av C.Sjögren Entreprenad AB.

  • Inget projekt är för stort eller för litet.

  • Totalentreprenad inom Bygg & Markarbeten.

  • Etablerade samarbeten med underentreprenörer för att kunna erbjuda en totalentreprenad i allt från ritningar och bygglovsansökan till färdigt resultat.

Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte