Bergsarbete

Vi utför en rad olika typer av bergsarbete

dränering stockholm

Bergsarbete

Borrning både för hand och med borrvagn, spräckning av berg med darda vilket ger en vibrationsfri borttagning av berg. Fördel att man då inte behöver besikta omgivande fastigheter.

Spräcka berg och stenspräckning i Stockholm

Erfarenhet och Expertis

På CSEAB arbetar vi ofta med att hjälpa kunder få bort berg och sten från sina trädgårdar.Vi har arbetat med bergspräckning och stenspräckning i flera år och på så sätt samlat på oss värdefulla erfarenheter. Med vår gedigna erfarenhet och tekniska expertis är vi din pålitliga partner när det gäller att effektivt och säkert ta bort berg och stenar från olika projekt. På den här sidan kommer vi att gå igenom lite i processen bakom bergspräckning, betydelsen av rätt utrustning och tekniker, samt hur du kan dra nytta av vår expertis i detta område.

Borrhålets betydelse

Att spräcka berg kan vara en komplex process som kräver noggrann planering och utförande. Till en början är det allra första steget att borra ett hål. Oavsett om du planerar att spränga eller använda en stenspräckningsmetod (spräckkil, snigeldynamit, stenspräck, snigamit etc.), är det viktigt att förstå betydelsen av korrekta borrhålsdimensioner. Hålets diameter bör vara tillräckligt stort för att rymma den spräckande utrustningen, men inte så stort att spräckkraften minskar. 

Djupet på hålet är också av största vikt, eftersom det påverkar hur väl kilen eller expanderingslösningen kan utföra sitt arbete och undvika skador. Innan du sänker ned utrustningen är det nödvändigt att säkerställa att hålet är fritt från stenar eller grus och att det är rakt.

Borrmönster och platsplanering

Att ha rätt borrmönster är avgörande för att uppnå önskat resultat. I de flesta fall är syftet med bergspräckning att skapa utrymme för andra projekt. Det är vanligt att borra hål i en linje och sedan spräcka bort bergsmassan mot en kant så att de lösa bitarna har någonstans att ta vägen. Ibland kan det vara nödvändigt att först skapa en kant genom att borra snett nedåt och spräcka uppåt. Beroende på bergets egenskaper och projektets djup kan det vara nödvändigt att utföra flera spräckningsomgångar. 

En bra strategi är att börja med mindre avstånd mellan hålen och kanten och sedan successivt öka avståndet när du märker att spräckningen går smidigt och utan större motstånd. Vårt erfarna team kan snabbt avgöra det optimala borrmönstret och avstånden baserat på din specifika situation.

Hantering av spräckutrustningen

Vi använder darda hydrauliska bergspräckare, en pålitlig och kraftfull teknik som gör att bergspräckningen kan utföras effektivt och säkert. Att placera och hantera spräckaren kräver skicklighet och noggrannhet. För handhållna spräckare så handlar det om att manuellt placera ut och ta bort utrustningen från borrhålen. För att minska friktionen och öka spräckkraften smörjer vi glidytor regelbundet. När spräckaren placerats i hålet, hålls den på plats genom att säkra slangarna för att undvika att den ramlar när spräckningen pågår. Våra erfarna operatörer är väl utbildade och har omfattande kunskap om hantering av spräckutrustningen.

 

Att använda rätt skyddsutrustning

Säkerheten är vår högsta prioritet. Även om bergspräckning utförs relativt skonsamt, arbetar vi alltid med den mest lämpliga skyddsutrustningen. Detta inkluderar handskar, skyddsglasögon och hörselskydd etc. Stenar som spräcks bort kan ha vassa kanter.

 

Vårt företag har varit en pålitlig aktör inom bergspräckning och stenspräckning i flera år. Med våra erfarna team och högkvalitativa utrustning kan vi hantera olika projekt, oavsett storlek eller komplexitet. 

 

Vi strävar alltid efter att leverera effektiva och hållbara lösningar till våra kunder.

Om du planerar ett projekt som involverar bergspräckning, stenspräckning eller har några frågor om våra tjänster och utrustning, tveka inte att kontakta oss. 

Vi är här för att hjälpa dig att lyckas med ditt projekt och garantera att det utförs säkert och effektivt med minimala störningar. Med flera års erfarenhet och ett engagerat team ser vi fram emot att vara din förtrogna partner inom bergspräckning och stenspräckning.

Våra tjänster

Markarbeten – Grunder, dräneringar, VA-arbeten, grov/finplaneringar, mur och stensättningar m.m

Bergarbeten – Borrning och spräckning av berg

Byggarbeten – Nyproduktion med lösvirke eller prefab, köksrenoveringar, tillbyggnader, altaner m.m

Badrumsrenovering – Rivningsarbete, tätskikt och plattsättning

Sanering – Mögel och asbestsanering

 

Kontakter inom alla branscher som tex konstruktörer, kvalitetsansvariga, sprängning av berg m.m.

Större leverantörer som vi bland annat samarbetar med är poolbyggnationer åt poolstore, generalentreprenad nyproduktion åt A-hus, certifierade av isodrän för dräneringsarbeten, Proffs på avlopp med installatör av enskilda avlopp åt 4evergreen och behörighet för tätskikt i våtrum med BKR.

husbygge
anläggning av trappa

Därför ska ni anlita oss

10 års erfarenhet av bygg och renovering.

  • Resan startade med enskilt bolag och köpte så småningom in en egen grävmaskin.

  • Idag bedrivs företaget med familjär stolthet i form av C.Sjögren Entreprenad AB.

  • Inget projekt är för stort eller för litet.

  • Totalentreprenad inom Bygg & Markarbeten.

  • Etablerade samarbeten med underentreprenörer för att kunna erbjuda en totalentreprenad i allt från ritningar och bygglovsansökan till färdigt resultat.

Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte